• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องนกเงือก
06.52
น้องนกเงือก
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องนกเงือกมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
06.52

Get Adobe Flash player

 
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
  พระนราภิบาล
  พ.ศ. 2458
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
  พระภิศัยสุนทรการ
  -ไม่ทราบแน่ชัด-
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
  หลวงปริวรรตวรวิจิตร
  -ไม่ทราบแน่ชัด-
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
  พระยานราศัยสุนทร
  พ.ศ. 2462
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
  พระยาสุรพลพิพิธ
  พ.ศ. 2465-2469
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
  พระยาศรีสุทัศน์
  พ.ศ. 2469-2472
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
  พระเพชราภิบาลนฤเบศร
  พ.ศ. 2472-2475
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
  พระศรีสุทัศน์
  พ.ศ. 2475-2480
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
  พระพิชิตบัญชาการ
  พ.ศ. 2480-2481
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
  หม่อมทวีวงศ์วัลย์ศักดิ์
  พ.ศ. 2481-2483
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
  หลวงภูวนารถนฤบาล
  พ.ศ. 2483-2484
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
  พระพินิจเสนาการ
  พ.ศ. 2484-2485
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
  หลวงจรูญบูรกิจ
  พ.ศ. 2485-2487
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
  นายอิน ตุงคะผลิน
  พ.ศ. 2487-2490
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
  นายยุทธ จรัญยานนท์
  พ.ศ. 2490-2491
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
  หลวงจรูญบูรกิจ
  พ.ศ. 2491-2492
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
  นายสง่า สุขรัตน์
  พ.ศ. 2492-2494
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
  นายพุก ฤกษ์เกษม
  พ.ศ. 2494-2496
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
  นายวิทุร จักกะพาก
  พ.ศ. 2496-2497
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
  พ.ต.อ.จำรัส โรจนจันทร์
  พ.ศ. 2497-2497
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
  นายผาด นาคพิน
  พ.ศ. 2497-2499
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
  ขุนวรคุตคณารักษ์
  พ.ศ. 2499-2501
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
  นายอ้วน สุรกุล
  พ.ศ. 2501-2501
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
  นายเทียน อัชกุล
  พ.ศ. 2501-2504
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
  นายพันธุ สายตระกูล
  พ.ศ. 2504-2512
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
  นายวรวิทย์ รังสิโยทัย
  พ.ศ. 2512-2514
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
  นายจรูญ โลกะกะลิน
  พ.ศ. 2514-2517
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
  นายวัชระ สิงคิวิบูลย์
  พ.ศ. 2517-2520
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
  นายชัด รัตนราช
  พ.ศ. 2520-2523
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
  นายชิต นิลพานิช
  พ.ศ. 2523-2526
ไปที่หน้า