• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องนกเงือก
07.14
น้องนกเงือก
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องนกเงือกมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
07.14

Get Adobe Flash player

 
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ทั้งหมด 53 รายการ
 • ชื่อ :
  นายสังคม เกิดก่อ
  ตำแหน่ง :
  ปลัดจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-9799838
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายกฤษณนันท์ กำไร
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-2033239
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายชาคริต สุรณัฐกุล
  ตำแหน่ง :
  ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  065-9857301
  อีเมล์ :
  narathiwat_local@ hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายถาวร เทพสุวรรณ
  ตำแหน่ง :
  พัฒนาการจังหวัด
  โทรศัพท์ :
  084-8740616
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ
  ตำแหน่ง :
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  0800451232
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังเก่า ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์
  ตำแหน่ง :
  สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-9696740
  อีเมล์ :
  dpm_narathiwat@ hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายสัญชัย อ่อนแก้ว
  ตำแหน่ง :
  ขนส่งจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  094-8922888
  อีเมล์ :
  dlt.narathiwat@gmail .com
  สถานที่ทำงาน :
  41/52 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นางนฤมล แก้วมุกดากุล
  ตำแหน่ง :
  พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  0819797629
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  66/19 ถ.วรคามพิพิธ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นางวัลลีย์ ปานดำ
  ตำแหน่ง :
  คลังจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  086-4702070
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายเทอดศักดิ์ รัญจวน
  ตำแหน่ง :
  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-4677969
  อีเมล์ :
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
ไปที่หน้า