• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน
  • หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 073-532210
  • ท้องถิ่นจังหวัด 073-642640
  • โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 073-515079
  • เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 073-511124
  • พัฒนาการจังหวัด 073-642647
  • หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 073-642636
  • ปลัดจังหวัด 073-642642
  • ผู้ว่าราชการจังหวัด 073-642678