• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องนกเงือก
02.04
น้องนกเงือก
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องนกเงือกมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
02.04

Get Adobe Flash player

 
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ทั้งหมด 45 รายการ
 • ชื่อ :
  นายปรีชา นวลน้อย
  ตำแหน่ง :
  ปลัดจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-9799838
  อีเมล์ :
  dopanara.cha@gmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายกฤษณนันท์ กำไร
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-2033239
  อีเมล์ :
  kitsananan.kamrai@gmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายชาคริต สุรณัฐกุล
  ตำแหน่ง :
  ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  065-9857301
  อีเมล์ :
  narathiwat_local@ hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายถาวร เทพสุวรรณ
  ตำแหน่ง :
  พัฒนาการจังหวัด
  โทรศัพท์ :
  081-8209953
  อีเมล์ :
  cddnarathiwat@cdd.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายอานนท์ ทองสว่าง
  ตำแหน่ง :
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  065-6471133
  อีเมล์ :
  narathiwat@dpt.mail.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังเก่า ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์
  ตำแหน่ง :
  สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-9696740
  อีเมล์ :
  dpm_narathiwat@ hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายพงศ์ธร จันทราธิบดี
  ตำแหน่ง :
  รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-8974631
  อีเมล์ :
  dlt.narathiwat@gmail .com
  สถานที่ทำงาน :
  41/52 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นางนฤมล แก้วมุกดากุล
  ตำแหน่ง :
  พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  0819797629
  อีเมล์ :
  nr_ops@moc.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  66/19 ถ.วรคามพิพิธ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายสุรชัย ไหมบัวเขียว
  ตำแหน่ง :
  คลังจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  080-0681092
  อีเมล์ :
  nwt@cgd.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายเทอดศักดิ์ รัญจวน
  ตำแหน่ง :
  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-4677969
  อีเมล์ :
  PACO_NWT@OPSMOAC.GO.TH
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
ไปที่หน้า