• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งหมด 124 รายการ
 • ชื่อ :
  นายปรีชา นวลน้อย
  ตำแหน่ง :
  ปลัดจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-9799838
  อีเมล์ :
  dopanara.cha@gmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายกฤษณนันท์ กำไร
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-2033239
  อีเมล์ :
  kitsananan.kamrai@gmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายอรรณพ คณานุรักษ์
  ตำแหน่ง :
  ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  081-8303795
  อีเมล์ :
  narathiwat_local@ hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  086-5696193
  อีเมล์ :
  narathiwat@dol.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังเก่า ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายอนันต์ แสงชาตรี
  ตำแหน่ง :
  พัฒนาการจังหวัด
  โทรศัพท์ :
  084-8740616
  อีเมล์ :
  cddnarathiwat@cdd.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายอานนท์ ทองสว่าง
  ตำแหน่ง :
  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  065-6471133
  อีเมล์ :
  narathiwat@dpt.mail.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังเก่า ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์
  ตำแหน่ง :
  สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-9696740
  อีเมล์ :
  dpm_narathiwat@ hotmail.com
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายพงศ์ธร จันทราธิบดี
  ตำแหน่ง :
  รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-8974631
  อีเมล์ :
  dlt.narathiwat@gmail .com
  สถานที่ทำงาน :
  41/52 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายอุดม ศรีสมทรง
  ตำแหน่ง :
  พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  0819797629
  อีเมล์ :
  nr_ops@moc.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  66/19 ถ.วรคามพิพิธ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
 • ชื่อ :
  นายสุรชัย ไหมบัวเขียว
  ตำแหน่ง :
  คลังจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  080-0681092
  อีเมล์ :
  nwt@cgd.go.th
  สถานที่ทำงาน :
  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
ไปที่หน้า