• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
  พระนราภิบาล
  พ.ศ. 2458
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
  พระภิศัยสุนทรการ
  -ไม่ทราบแน่ชัด-
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
  หลวงปริวรรตวรวิจิตร
  -ไม่ทราบแน่ชัด-
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
  พระยานราศัยสุนทร
  พ.ศ. 2462
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
  พระยาสุรพลพิพิธ
  พ.ศ. 2465-2469
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
  พระยาศรีสุทัศน์
  พ.ศ. 2469-2472
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
  พระเพชราภิบาลนฤเบศร
  พ.ศ. 2472-2475
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
  พระศรีสุทัศน์
  พ.ศ. 2475-2480
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
  พระพิชิตบัญชาการ
  พ.ศ. 2480-2481
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
  หม่อมทวีวงศ์วัลย์ศักดิ์
  พ.ศ. 2481-2483
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
  หลวงภูวนารถนฤบาล
  พ.ศ. 2483-2484
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
  พระพินิจเสนาการ
  พ.ศ. 2484-2485