• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหาร ทั้งหมด 4 รายการ
 • ชื่อ :
  นายเอกรัฐ หลีเส็น
  ตำแหน่ง :
  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-2032531
 • ชื่อ :
  นางพาตีเมาะ สะดียามู
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-2032001
 • ชื่อ :
  นายไพโรจน์ จริตงาม
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-2030275
 • ชื่อ :
  นายบุญพาศ รักนุ้ย
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
  สายด่วน :
  089-2032008