• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหาร ทั้งหมด 4 รายการ
 • ชื่อ :
  นายเจษฎา จิตรัตน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-2030456
 • ชื่อ :
  นายไพโรจน์ จริตงาม
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-2030275
 • ชื่อ :
  นายบุญพาศ รักนุ้ย
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
  สายด่วน :
  089-2032008
 • ชื่อ :
  นายชินวุฒิ ขาวสำลี
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
  โทรศัพท์ :
  089-2034347