• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ประวัติความเป็นมาของศาลากลางจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
ของศาลากลางจังหวัด
 
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๕ ชั้นก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใช้งบยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และทรงเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑