• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1-63 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)
25 มีนาคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 25 มีนาคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.5/ว1519
เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1-63 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) [ทั่วไป]