• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
21 พฤศจิกายน 2562
วันที่ออกหนังสือ : 21 พฤศจิกายน 2562
เลขที่ : นธ 0017.5/ว5181
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ทั่วไป]