• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ
9 ตุลาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 9 ตุลาคม 2562
เลขที่ : นธ 0017.3/ว4570
เรื่อง : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ [ทั่วไป]