• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเลื่อนการประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
24 มีนาคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 24 มีนาคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว1453
เรื่อง : ขอเลื่อนการประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ด่วนที่สุด]