• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เชิญเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
17 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ออกหนังสือ : 17 กุมภาพันธ์ 2563
เลขที่ : นธ 0017.3/ว719
เรื่อง : เชิญเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส [ด่วนที่สุด]