• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอให้แก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด ที่มีลักษณะคอนเสิร์ต ลานเบียร์ ที่มีการแฝงโฆษณาเพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
11 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ออกหนังสือ : 11 กุมภาพันธ์ 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว617
เรื่อง : ขอให้แก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด ที่มีลักษณะคอนเสิร์ต ลานเบียร์ ที่มีการแฝงโฆษณาเพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [ด่วนที่สุด]