• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมด้านการข่าวเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
14 มกราคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 14 มกราคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว457
เรื่อง : ขอเชิญประชุมด้านการข่าวเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ [ด่วนที่สุด]