• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
2 ธันวาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 2 ธันวาคม 2562
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5340
เรื่อง : ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) [ด่วนที่สุด]