• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการเมืองอัจฉริยะ และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ
8 พฤศจิกายน 2562
วันที่ออกหนังสือ : 8 พฤศจิกายน 2562
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4974
เรื่อง : ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการเมืองอัจฉริยะ และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ [ด่วนที่สุด]