• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือกับคณะที่ปรึกษาจากธนาคารพัฒนาเอเชีย เรื่องการทบทวนและประเมินแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน IMT-GT
6 พฤศจิกายน 2562
วันที่ออกหนังสือ : 6 พฤศจิกายน 2562
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4943
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือกับคณะที่ปรึกษาจากธนาคารพัฒนาเอเชีย เรื่องการทบทวนและประเมินแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน IMT-GT [ทั่วไป]