• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร
11 ตุลาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 11 ตุลาคม 2562
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4619
เรื่อง : การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร [ด่วนที่สุด]