• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสฯ
9 ตุลาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 9 ตุลาคม 2562
เลขที่ : นธ 0017.3/ว4572
เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสฯ [ด่วนที่สุด]