• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) เรียนหัวหน้าส่วนราชการตามเอกสารแนบ
3 ตุลาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 3 ตุลาคม 2562
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4501
เรื่อง : ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) เรียนหัวหน้าส่วนราชการตามเอกสารแนบ [ด่วนที่สุด]