• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2-2562 เรียนหน่วยงานที่เสนอโครงการ
17 กันยายน 2562
วันที่ออกหนังสือ : 17 กันยายน 2562
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4302
เรื่อง : รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2-2562 เรียนหน่วยงานที่เสนอโครงการ [ทั่วไป]