• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
4 กันยายน 2562
วันที่ออกหนังสือ : 4 กันยายน 2562
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4071
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 [ด่วนที่สุด]