• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เรียนหัวหน้าส่วนทุกส่วนราชการ การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่นราธิวาส
21 สิงหาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 21 สิงหาคม 2562
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3821
เรื่อง : เรียนหัวหน้าส่วนทุกส่วนราชการ การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่นราธิวาส [ด่วนที่สุด]