• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งปลูกสร้างของวัด
13 สิงหาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 13 สิงหาคม 2562
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3661
เรื่อง : หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งปลูกสร้างของวัด [ทั่วไป]