• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12 กรกฎาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 12 กรกฎาคม 2562
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3203
เรื่อง : การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ทั่วไป]