• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
งดการจัดกิจกรรม "เสวนายามเช้า" ในห้วงของการถือศีลอดเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวมุสลิม และแจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรม เสวนายามเช้า (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
2 พฤษภาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 2 พฤษภาคม 2562
เลขที่ : นธ 0017.3/ว2143
เรื่อง : งดการจัดกิจกรรม "เสวนายามเช้า" ในห้วงของการถือศีลอดเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวมุสลิม และแจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรม เสวนายามเช้า (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) [ด่วนที่สุด]