• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัตืราชการประจำปีงบประมาณ 2562
23 เมษายน 2562
วันที่ออกหนังสือ : 23 เมษายน 2562
เลขที่ : นธ 0017.2/ว1990
เรื่อง : เชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัตืราชการประจำปีงบประมาณ 2562 [ด่วนที่สุด]