• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องนกเงือก
12.31
น้องนกเงือก
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องนกเงือกมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.31

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [เรื่องสิทธิของมารดาในระหว่างก่อนและหลังคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิตามัน B9)]
26 มีนาคม 2567
วันที่ออกหนังสือ : 26 มีนาคม 2567
เลขที่ : นธ 0017.2/ว1621
เรื่อง : รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [เรื่องสิทธิของมารดาในระหว่างก่อนและหลังคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิตามัน B9)] [ด่วนที่สุด]