• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องนกเงือก
22.06
น้องนกเงือก
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องนกเงือกมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
22.06

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ พ.ศ.2566 - 2570 และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ หรือแผนงาน (ด้านดิจิทัล) ของหน่วยงานกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566 - 2570
8 มีนาคม 2566
วันที่ออกหนังสือ : 8 มีนาคม 2566
เลขที่ : นธ 0017.2/ว1214
เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ พ.ศ.2566 - 2570 และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ หรือแผนงาน (ด้านดิจิทัล) ของหน่วยงานกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566 - 2570 [ด่วนที่สุด]