• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565
16 มิถุนายน 2565
วันที่ออกหนังสือ : 16 มิถุนายน 2565
เลขที่ : นธ 0017.2/ว2735
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565 [ทั่วไป]