• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เชิญเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ห้วงเดือนพฤษภาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565
วันที่ออกหนังสือ : 12 พฤษภาคม 2565
เลขที่ : นธ 0017.3/ว2179
เรื่อง : เชิญเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ห้วงเดือนพฤษภาคม 2565 [ด่วนที่สุด]