• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เรียน ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา การตรวจสอบแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูฝนแล้งปี 2565/2566 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
11 พฤษภาคม 2565
วันที่ออกหนังสือ : 11 พฤษภาคม 2565
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4565
เรื่อง : เรียน ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา การตรวจสอบแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูฝนแล้งปี 2565/2566 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส [ด่วนที่สุด]