• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
รายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก ผ่านจุดผ่านแดนถาวร ใน 17 จังหวัด
11 พฤษภาคม 2565
วันที่ออกหนังสือ : 11 พฤษภาคม 2565
เลขที่ : นธ 0017.2/ว2148
เรื่อง : รายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบก ผ่านจุดผ่านแดนถาวร ใน 17 จังหวัด [ด่วนที่สุด]