• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เตรียมการรับคณะส่วนล่วงหน้าในการตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
6 พฤษภาคม 2565
วันที่ออกหนังสือ : 6 พฤษภาคม 2565
เลขที่ : นธ 0017.3/ว2057
เรื่อง : เตรียมการรับคณะส่วนล่วงหน้าในการตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส [ด่วนที่สุด]