• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
แต่งตั้งและเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
14 มกราคม 2565
วันที่ออกหนังสือ : 14 มกราคม 2565
เลขที่ : นธ 0017.3/ว208
เรื่อง : แต่งตั้งและเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส [ด่วนที่สุด]