• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.นธ.) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส
13 มกราคม 2565
วันที่ออกหนังสือ : 13 มกราคม 2565
เลขที่ : นธ 0017.2/ว180
เรื่อง : ขอเชิญประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.นธ.) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส [ด่วนที่สุด]