• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมกราคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
10 มกราคม 2565
วันที่ออกหนังสือ : 10 มกราคม 2565
เลขที่ : นธ 0017.2/ว126
เรื่อง : สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนมกราคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) [ด่วนที่สุด]