• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ การจัดทำบัญชีรายชื่อสำรองเพื่อจัดทำสัญญาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนภูมิภาค)
2 ธันวาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 2 ธันวาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.3/11695
เรื่อง : เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ การจัดทำบัญชีรายชื่อสำรองเพื่อจัดทำสัญญาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ส่วนภูมิภาค) [ทั่วไป]