• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
2 ธันวาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 2 ธันวาคม 2564
เลขที่ : นธ 0034/ว5731
เรื่อง : สำนักงานพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ [ด่วนที่สุด]