• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐตามมาตรการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ธ.ก.ส.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
25 พฤศจิกายน 2564
วันที่ออกหนังสือ : 25 พฤศจิกายน 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5623
เรื่อง : การดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐตามมาตรการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ธ.ก.ส.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [ทั่วไป]