• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565
22 พฤศจิกายน 2564
วันที่ออกหนังสือ : 22 พฤศจิกายน 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5547
เรื่อง : การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 [ทั่วไป]