• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลติดตาม และเฝ้าระวัง กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการในพื้นที่เปิดประเทศ
22 พฤศจิกายน 2564
วันที่ออกหนังสือ : 22 พฤศจิกายน 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5537
เรื่อง : ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลติดตาม และเฝ้าระวัง กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการในพื้นที่เปิดประเทศ [ทั่วไป]