• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การอบรมออนไลน์ชี้แจงการใช้แพล็ตฟอร์ม Jitasa.care ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ WebEx
21 พฤศจิกายน 2564
วันที่ออกหนังสือ : 21 พฤศจิกายน 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5536
เรื่อง : การอบรมออนไลน์ชี้แจงการใช้แพล็ตฟอร์ม Jitasa.care ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ WebEx [ด่วนที่สุด]