• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
สำรวจการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
8 ตุลาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 8 ตุลาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.3/ว4803
เรื่อง : สำรวจการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด [ทั่วไป]