• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับการจัดงานกินเจ
8 ตุลาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 8 ตุลาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4792
เรื่อง : มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับการจัดงานกินเจ [ด่วนที่สุด]