• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แนวทางการเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
5 ตุลาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 5 ตุลาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว9830
เรื่อง : เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แนวทางการเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา [ด่วนที่สุด]