• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เรียนศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส แนวทางการเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
7 ตุลาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 7 ตุลาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/9829
เรื่อง : เรียนศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส แนวทางการเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา [ด่วนที่สุด]