• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการเทศบาลเมืองนราธิวาส เมืองอัจฉริยะ
17 กันยายน 2564
วันที่ออกหนังสือ : 17 กันยายน 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4485
เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการเทศบาลเมืองนราธิวาส เมืองอัจฉริยะ [ด่วนที่สุด]