• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุม ศปก.ศบค.และศูนย์บูรณาหารแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล สำหรับหน่วยงานและจังหวัด 13 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
22 กรกฎาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 22 กรกฎาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3545
เรื่อง : ขอเชิญประชุม ศปก.ศบค.และศูนย์บูรณาหารแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล สำหรับหน่วยงานและจังหวัด 13 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด [ด่วนที่สุด]