• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส แจ้งงดการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564
22 กรกฎาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 22 กรกฎาคม 2564
เลขที่ : นธ 0034/3543
เรื่อง : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส แจ้งงดการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 [ด่วนที่สุด]